Jill
Jill Thuis 20 jan 2019

Leren van de ikumen: hippe Japanse vaders zorgen steeds meer voor de kinderen

Er zijn heus landen waar vaders minder recht hebben op ouderschapsverlof dan in België. Maar toch zijn er landen waar vaders veel actiever met het gezin bezig zijn, zoals de ikumen in Japan.

Belgische vaders

Onlangs nog rapporteerde Het Nieuwsblad dat zeven op de tien vaders de vier maanden ouderschapsverlof waar ze recht op hebben niet opnemen. Meer dan negen op de tien neemt wel verlof vlak na de geboorte, maar zodra die eerste weken achter de rug zijn is de stap om ouderschapsverlof op te nemen groter voor een man dan voor een vrouw.

Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, zegt dat dat vooral aan de complexiteit ligt van het Belgische systeem en dat de mannen die het wel opnemen kiezen voor een flexibel systeem, waarbij ze bijvoorbeeld gedurende langere tijd 4/5de te werken.

Naast die redenen hangt er – helaas – nog een stigma rond vaders die hun carrière op een lager pitje zetten om meer tijd met hun gezin door te brengen. Je werkgever mag iemand dankzij een Europese richtlijn niet ontslaan als die ervoor kiest om ouderschapsverlof op te nemen, maar over andere nadelige bijkomstigheden (bijvoorbeeld een promotie blokkeren) wordt niets gezegd.

Ikumen: Japanse vaders

Ikumen: Japanse vaders achter het fornuis

De term ‘ikumen’ is een samentrekking van de Japanse woorden ‘ikuji’ en ‘ikemen’, oftewel ‘kinderopvang’ en ‘knappe man’. Het woord werd voor het eerst gebruikt door de Japanse overheid die een grote rol van vaders in de opvoeding van hun kinderen moest veroorzaken. De beelden van de campagne spraken boekdelen: betrokken vaders werden als helden voorgesteld. Dat stond in contrast met het traditionele beeld van Japanse vaders, die vooral toegewijd waren aan hun werk en bijna niks deden met hun familie.

Het ging dus om een mentaliteitsverandering en niet om een verandering van het systeem. De campagne was een schot in de roos: in 2012 nam 1,9 procent van de Japanse vaders ouderschapsverlof op, tegenover 7 procent in 2017.

Ikumen: Japanse vaders

Wij denken dat deze ikumen alvast goed overeen zouden komen met de Zweedse latte pappas.

Reageer op artikel:
Leren van de ikumen: hippe Japanse vaders zorgen steeds meer voor de kinderen
Sluiten