Jill
Jill Kids 20 mrt 2019

Wat is het verschil tussen leerplicht en schoolplicht?

Vorige week werd de leerplicht van kinderen in België verlaagd van zes naar vijf jaar. Maar betekent dat ook dat je kind vanaf zijn vijfde verjaardag naar school moet? Wij sommen even kort en bondig voor je op wat het verschil tussen leerplicht en schoolplicht is.

Verschil leerplicht en schoolplicht

Met leerplicht wordt de wettelijke verplichten om kinderen onderwijs te laten volgen bedoeld. Pas wanneer een kind dat onderwijs verplicht aan een school moet volgen, spreek je van schoolplicht. Als je bijvoorbeeld leerplicht hebt maar geen schoolplicht, kun je voor thuisonderwijs kiezen.

In België was het tot nu toe zo dat de leerplicht start op 1 september in het jaar waarin het kind 6 jaar wordt. Een kind dat op 31 december 6 jaar wordt, moest dus op 1 september (toen het nog 5 jaar en 8 maanden oud was) verplicht voor het eerst onderwijs volgen.

terugkeer naar school

Thuisonderwijs

Een optie naast school is dus thuisonderwijs. Maar wat houdt dat precies in?

  • Het huisonderwijs is gericht op de ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind.
  • Het brengt eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheid bij.
  • Het eerbiedigt de culturele waarden van het kind zelf en van anderen.
  • Het bereidt het kind voor op een actief leven als volwassene.

Voor meer informatie (over bijvoorbeeld de examencommisie) kun je terecht op Vlaanderen.

De voordelen van je kind op je eigen manier opvoeden

Nieuwe regeling leerplicht Vlaanderen

Vorige week werd bekend gemaakt dat de leerplicht van zes naar vijf jaar wordt verlaagd. Dat betekent dat kleuters vanaf het derde kleuterklasje verplicht moeten leren.

Op Facebook vroegen we jullie hoe jullie daar tegenover staan. Maar liefst 66 procent vindt deze verlaging een goed idee. Iemand gaat zelfs zo ver om het meer extreme voorstel om de leerplicht te verlagen tot drie jaar te loven. De Raad van state oordeelde echter dat er geen argumenten zijn om zo’n “vergaande inperking van de vrijheid van het kind en de ouders”, zoals in het advies te lezen is.

Bron: Vlaanderen, Nieuwsblad

We hebben nu ook een wekelijkse nieuwsbrief!

Reageer op artikel:
Wat is het verschil tussen leerplicht en schoolplicht?
Sluiten